Сынактын билдирүүсү -Райондук агрардык өнүгүү башкармалыгы

Бакай-Ата райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы айыл аймактары боюнча төмөнкү айдоо-сугат жер аянттар конкурска коюлат.

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин алуу үчүн конкурска катыша турган айыл чарба субьектилери:

  1. Үрөнчүлүк чарбалар.  2. Асыл тукум чарбалар.  3. Айыл чарба кооперативдер.

        4. Айыл чарбасынын экономикалык артыкчылыктуу субьекттери.

документтин электрондук версиясы төмөндө;

Article written by admin

"Бакай-Ата" коомдук порталы

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *