Баатырдын атасы Төлбашы Алымкулов акка моюн сунду

Төлбашы ата 92 жашта эле

Төлбашы Алымкулов – Эл агартуунун отличниги, 1932 – жылы Фрунзе областы, Талас району, Кең – Арал селхоздук советине караштуу Кең – Арал колхозунда, чабандын үй – бүлөөсүндө туулган.
Кат сабатын жоюп, татыктуу билим алуу үчүн 1939 – жылы Талас районундагы Кең – Арал жети жылдык мектебинде окуп, 1946 – жылы толугу менен 7 – классты бүтүрүп, 1946 – 1947 – окуу жылында Талас районундагы Кырк – Казык орто мектебинде окуп, 8 – классты аяктап, 1947 – жылы Ленинпаль районунун Чалдовар орто мектебинде окуп, 1949 – жылы 10 – классты ийгиликтүү аяктаган. Ал эми 1951 – жылы Кыргызстан Мамлекеттик Сырттан окуу жайынын педагогиялык институтунун “Тарых” факультетине окууга тапшырып, 1956 – жылы ийгиликтүү аяктап, жогорку билимге ээ болуп, диплом алып чыккан.
Эмгек жолун мектепти бүткөндөн кийин эле 1950 – жылы августь айында Ленинпаль районуна караштуу Барк – Арык жети жылдык мектебинде 3 – класстарга мугалим ( окутуучу ) болуп алгачкы эмгек жолун баштаган. Бул мектепте 1954 – жылга чейин эмгектенип, 1954 – 1956 жылдары азыркы Талас облусу мурунку Талас районуна караштуу Кең – Арал жети жылдык мектепте тарых жана география сабактары боюнча мугалим болуп иштеп, 1956 – жылдан 1960 – жылга чейин ушул эле мектепте окуу бөлүмүнүн башчысы ( зауч ) болуп эмгектенди. Ал эми 1960 – 1961 жылдары Киров районундагы сегиз жылдык Кайыңды мектебинде окуу бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенип, 1961 – жылдан баштап 1963 – жылга чейин Киров районундагы сегиз жылдык Оро мектебинде окуу бөлүмүнүн башчысы болуп, андан кийин 1963 – 1968 жылдар аралыгында ушул эле мектепте директор болуп иштеген. 1968 – жылы Талас районундагы Чалдовар мектеп – интернатында мугалим – тарбиячы болуп эмгектенип, 1969 – жылы Талас районундагы Кең – Арал орто мектебинде мугалим болуп эмгектенип, 1975 – жылы ушул эле мектепке окуу бөлүмүнүн башчысы болуп 1992 – жылга чейин жемиштүү ийгиликтерди жаратып, эмгектенип келди. 1992 – жылы пенсия жашына келгенине байланыштуу өз арызы менен жаштар иштесин деп жумуштан кеткен.

Маркум менен коштошуу эртең өзү туулуп өскөн Бакай-Ата районунун Кең-Арал айылында болот.

Бакай-Ата айыл өкмөтү Төлбашы атанын уулу, Кыргыз Республикасынын баатыры Альясбек Алымкуловко жана анын туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт.

Article written by admin

"Бакай-Ата" коомдук порталы

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *